Изкуственият интелект и приложението му във фирмите

Изкуственият интелект (ИИ) представлява значителен потенциал за фирмите в различни отрасли. Възможностите, които предоставя ИИ, са многобройни и могат да допринесат за подобряване на ефективността, иновациите и конкурентоспособността на компаниите. Ето как ИИ може да се приложи във фирмите.ИИ може да автоматизира множество рутинни и дълги процеси, което освобождава време на персонала за по-стратегически и […]

Continue Reading