google-office-designНавярно сте чували за иновативната фирмена култура на Гугъл, за техните креативни стаи, където има джаги, лава лампи, пуфове и безплатна храна. В една такава лежерна обстановка хората нямат проблем да измислят оригинални идеи. Кои са обаче 3-те най-важни компонента в оформянето на корпоративната култура на Google? Това предстои да разберете днес.

  • Мисия

Една организация без мисия е като кораб, плаващ безцелно в открито море, с екипаж, който не знае какво да прави. В днешно време прекарваме по-голямата част от времето си работейки. Затова на хората им се иска на работа да правят нещо значимо. Лесно е да се изложи на хартия каква е мисията на една компания, трудната част е тя в действителност да се реализира. Мисията на Гугъл е да организира цялата налична информация в света и всички да имат лесен достъп до нея, както и тя да им е полезна по някакъв начин. Звучи съвсем простичко, но същевременно наистина значимо. Когато думите се материализират и се превърнат в реални действия, изпълнявани от служителите на Google, тогава те придобиват истински смисъл за всеки един от тях.

  • Право на глас

Всеки служител в Гугъл има право на глас, да изказва мнение или недоволство. Компанията редовно провежда допитвания до служителите за това какво е отношението им към мениджърите. Най-добрите мениджъри получават публична похвала и на тях се гледа като на модели за подражание, а най-лошите получават подкрепа и допълнително обучение. Има и платформи за споделяне на иновативни идеи, директни имейли до основателите на компанията, както и възможност за задаване на въпроси към тях на ежеседмичните TGIF срещи.

  • Прозрачност

Google поддържа политика на открито споделяне на информация със служителите си. Това става на вече споменатите по-горе TGIF срещи с основателите, които през първия половин час споделят какво е направила компанията през изминалата седмица и какво я чака през следващата. Служителите, също така, получават информация какво е било решено на последната среща на борда на директорите. Тя, разбира се, е конфиденциална за аутсайдери, но важното тук е, че компанията показва доверие към служителите си, предоставяйки им я. Също така, всеки служител може лесно да провери с какво се занимават останалите, т.е. и това не остава скрито. Прозрачна политика = високи нива на ангажираност.

Google+ Comments

One thought on “Гугъл като работодател”

  1. Като чета това, се питам дали наистина е толкова трудно да се направят подобни неща и в родни фирми и предприятия, или просто е свързано с липса на желание някой мениджър да се занимава. Срещи, оперативки, креативни стаи и методи за мотивация на служителите са много лесно осъществими, но все някой пръв трябва да поеме инициативата в дадена фирма. Надеждата ми е в младите хора, които въпреки всичко са решили да останат в България и да работят за прилагане на западните модели, с които са запознати.

Leave a Reply