Фирмената библиотека

По мое мнение всяка компания трябва да нареди такава, че дори две. Събирането на  най-необходимия набор от полезна литература, свързана с бизнеса, води началото си от зората на книгопечатането, когато се е установило, че самото притежание на книга вдига реномето на собственика й. Като кажа библиотека в съзнанието на повечето от вас асоциативно изниква полица […]

Continue Reading