Има ли опасност за парите ни, ако сме клиенти на Корпоративна банка?

Истината е, че парите са двигателят на света. Няма човек по целия свят, който да не е чувствителен на тази тема. Затова и хората са толкова внимателни, когато избират банката, в която смятат да направят депозит или изобщо, чиито услуги да ползват. Най-важно за една банка обаче е да има отношение към своите клиенти. Нейно […]

Continue Reading

Бизнес етика

Спазването на подходящо поведение и адекватно отреагиране на дадена ситуация в бизнес средите е от значима важност за успешното функциониране и постиженията на едно предприятие. Тъкмо затова бизнес етиката е много често коментирана тема на Запад. По този повод пускам видео на Business Training, което набелязва най-ярките пунктове на етиката и необходимостта от спазването им.

Continue Reading

Фирмената библиотека

По мое мнение всяка компания трябва да нареди такава, че дори две. Събирането на  най-необходимия набор от полезна литература, свързана с бизнеса, води началото си от зората на книгопечатането, когато се е установило, че самото притежание на книга вдига реномето на собственика й. Като кажа библиотека в съзнанието на повечето от вас асоциативно изниква полица […]

Continue Reading