Спазването на подходящо поведение и адекватно отреагиране на дадена ситуация в бизнес средите е от значима важност за успешното функциониране и постиженията на едно предприятие. Тъкмо затова бизнес етиката е много често коментирана тема на Запад.

По този повод пускам видео на Business Training, което набелязва най-ярките пунктове на етиката и необходимостта от спазването им.

Google+ Comments

Leave a Reply