Бизнес етика

Спазването на подходящо поведение и адекватно отреагиране на дадена ситуация в бизнес средите е от значима важност за успешното функциониране и постиженията на едно предприятие. Тъкмо затова бизнес етиката е много често коментирана тема на Запад. По този повод пускам видео на Business Training, което набелязва най-ярките пунктове на етиката и необходимостта от спазването им.

Continue Reading