Принципът на коректността и бизнес етиката

Ако говорим за коректност по принцип, може да се придържаме към прословутото мото, което гласеше, че не трябва да правиш на другите онова, което не искаш да ти се случи на теб. Тази сентенция дава достатъчно разбираемо описание на материята. Тя е важна както при общуването в неофициална среда, така и при бизнес комуникацията, където […]

Continue Reading

Бизнес етика

Спазването на подходящо поведение и адекватно отреагиране на дадена ситуация в бизнес средите е от значима важност за успешното функциониране и постиженията на едно предприятие. Тъкмо затова бизнес етиката е много често коментирана тема на Запад. По този повод пускам видео на Business Training, което набелязва най-ярките пунктове на етиката и необходимостта от спазването им.

Continue Reading