Да запазим търговската тайна в тайна

„Това е фирмена тайна.“ Всички сме чували понятието поне веднъж от различни източници, но наясно ли сме с него? В продукта на всяка фирма, нейните идеи, процеси и услуги се корени и конкурентоспособността ѝ. В ерата на иновациите търговските предприятия инвестират много средства, за да придобият, разработят и приложат в действие ноу хау и […]

Continue Reading

Подценява ли се фирмената тайна у нас?

Мнозина подписват договор за спазване на фирмена тайна още с назначаването си на новото работно място, но малко от тях наистина съумяват да спазват текста във въпросния договор, под който се подписват, което до голяма степен се дължи на българската народопсихология. Какво имам предвид? На Запад например хората като цяло не споделят детайли от личния […]

Continue Reading