Фирмено обучение

Днес ще си поговорим за фирменото обучение и неговото значение. Защото то е наистина от значение! Първо, съвсем естествено е да предлагате обучение на новите си служители, за да ги запознаете с дейността си на работа. Дори можете да им изнесете презентация за структурата на компанията си, кой на каква длъжност е назначен, кой за […]

Continue Reading