Ролята на капитала за нашата фирма

Капитала е нещо, без което е немислимо съществуването на всяка една фирма или иначе казано той е неизменна част от нея. Като цяло капитала представлява съвкупност от всички средства, които се притежават от стопанския субект и са предназначени за стопански цели. В стандартите на Европейския съюз са  приети три концепции за същността на понятието капитал, […]

Continue Reading