Ролята на капитала за нашата фирма

Posted On By Stoevv
0 0
Read Time:1 Minute, 15 Second

Капитала е нещо, без което е немислимо съществуването на всяка една фирма или иначе казано той е неизменна част от нея. Като цяло капитала представлява съвкупност от всички средства, които се притежават от стопанския субект и са предназначени за стопански цели. В стандартите на Европейския съюз са  приети три концепции за същността на понятието капитал, няма да обръщаме внимание на всяка по отделно, а само ще ги изброим – материална концепция, финансова концепция и работна концепция. С капитала ние финансираме изграждането и развитието на стопанската дейност на бизнес организацията. Вътрешните източници се основават на собствения капитал и на резултатите от стопанската дейност на фирмата. Те включват съответно капитала на собственика или собствениците в случай, че са повече от един, резерви, неразпределена печалба, неизползваните амортизационни отчисления, парични постъпления от продажба на фирмено имущество, данъчни облечения и др. От друга страна външните източници за финансиране на бизнес организацията не са хомогенни, те включват капиталите на привлечени нови инвеститори, парични средства от емисия на ценни книжа, субсидии, изтеглени краткосрочни или дългосрочни заеми от банки. Надявам се в общи линии да съм помогнала поне малко да се добие представа какво всъщност е капитал и колко важен е той за фирмата. Най-добре се утвърждават знанията ни в тази сфера, когато започнем да се занимаваме с всички тези, за които говорим в нашия сайт и така нагледно ще видим всичко необходимо. Както казват хората – „друго си е да ти мине нещо през ръцете”, да трябва да се справяш сам и тогава да разбереш същността на нещата.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Google+ Comments