За Стоян Мавродиев и нуждата от инвестиции в българското предприемачество

При безброй препятствия и все по-конкурентна пазарна икономика, трудно е за бизнесите да стартират, а още по-трудно е да се разраснат. Добрите идеи и предприемаческия дух водят България към развитие, но само ако успеят да намерят реализация. Какво е общото между иновативните и целеустремени умове, които осъществяват целите си и успяват да просъществуват въпреки всички […]

Continue Reading

Ролята на капитала за нашата фирма

Капитала е нещо, без което е немислимо съществуването на всяка една фирма или иначе казано той е неизменна част от нея. Като цяло капитала представлява съвкупност от всички средства, които се притежават от стопанския субект и са предназначени за стопански цели. В стандартите на Европейския съюз са  приети три концепции за същността на понятието капитал, […]

Continue Reading