Следвайте Кайзен модела

Как се случват промените във вашата организация? Дали са част от една голяма инициатива или постоянно се правят малки промени? Именно за втория подход на постепенно, но постоянно подобряване на процеси ще научите днес. Той се нарича “Кайзен” и идва от японската дума за промяна (kai) към по-добро (zen). Кайзен се базира на философското възприятие, […]

Continue Reading