Връзката между PR и изграждането на бранд

Според някои PR служи за изграждане на репутация, а маркетингът е този, които бута бранда напред. Ясно е обаче, че те действат заедно и не бива да ги противопоставяме. Съществуват няколко PR трикове, които могат да задълбочат и разкрасят идентичността на бранда. Разказването на истории е добър начин да превърнем простите думи в нещо значимо […]

Continue Reading