BrandingСпоред някои PR служи за изграждане на репутация, а маркетингът е този, които бута бранда напред. Ясно е обаче, че те действат заедно и не бива да ги противопоставяме. Съществуват няколко PR трикове, които могат да задълбочат и разкрасят идентичността на бранда.

Разказването на истории е добър начин да превърнем простите думи в нещо значимо и интересно, за да предизвикаме по-тясна емоционална връзка с потребителите. Такива истории могат да са случки със служители на компанията или пък препоръки от клиенти, т.е. нещо, което е по-близо до самите потребители, отколкото някакви строги корпоративни новини.

Както споменахме, служители всъщност са богат източник на истории и мощен комуникационен канал за споделянето им. Една позитивна PR статия, написана от служител на компанията, би звучала правдоподобно, а и би се отразила добре на репутацията ви.

Същността на успешния PR е това някой друг да говори за бранда ви, а не вие сами за себе си. Подкрепата на една трета страна понякога може да се окаже по-ефективна от платена реклама. Това добавя точки към постигането на по-голяма публичност при изграждането на бранд. Пример могат да бъдат потребителските препоръки, но и споделянето на съдържание в социалните мрежи.

Изразявайки мнение относно актуални обществени въпроси от името на лидерите на компанията, би могло да бъде дори по-полезно от кампания за подобряване на корпоративния имидж. Това, че изпълнителният директор на вашата компания е на същото мнение както и даден потребител по определен въпрос, може да накара последния да се насочи към вашия бранд.

Google+ Comments