Пред фирмите винаги има определен брой предизвикателства, с които те трябва постоянно да се справят, за да съумеят да се задържат колкото е възможно по-дълго на пазара. Непрекъснатото развитие на новите технологии и тенденции подтикват фирмите да се развиват.

Вече е много трудно да намерите световна компания в която има ясно изразена вертикална структура на развитие. Днес все повече и повече професионалистите се развиват и работят по различни проекти и дори дистанционно. Това създава така наречената мрежова структура на организациите, която в основата си цели да се намали йерархията и да се засили самоуправлението и самоорганизацията на екипите.

Все повече се механизира работния процес, което дава възможност на човешките същества да вършат това, за което са предвидени, а именно – да изобретяват, творят и създават. Ролата на лидерите също се променя. Тъй като, както казахме това е епохата на мрежовата организация, където екипите сами поемат отговорност за служебните си задължения, мениджърите на екипи се превръщат от хората, които следят за разпределението на задачите и изпълнението им, в лидери, които се стремят да осигурят подходящи условия на труд, за да могат служителите да постигат все по-добри резултати.

Предлагането на смисъл е също основно предизвикателство пред компаниите в новото време. За да задържат талантливите кадри, те трябва да предоставят интересна и разнообразна работа, така че служителите да задоволяват естествената си потребност от това да осмислят ежедневието си.

 

Google+ Comments