Разликата между акция и облигация

0 0
Read Time:1 Minute, 5 Second

Разликата между акции и облигации е основен аспект от света на финансите и инвестициите. Ето основните разлики между тях:

Собственост и заемен капитал:

Акции: Когато купувате акции, вие ставате собственик на част от компанията. Това означава, че имате право на дял от печалбата (дивиденти) и право на глас на събранията на акционерите.
Облигации: Покупката на облигация означава, че давате заем на издателя (например компания или правителство). В замяна, те се ангажират да ви платят определена лихва и да върнат главницата на облигацията след определен период.

Риск и възвращаемост:

Акции: Обикновено са по-рискови, тъй като тяхната стойност може значително да варира в зависимост от успехите и неуспехите на компанията. Но те също така предлагат потенциал за по-висока възвращаемост.
Облигации: По-малко рискови, тъй като лихвата и връщането на главницата обикновено са гарантирани. Възвращаемостта обаче е обикновено по-ниска в сравнение с акциите.

Плащания:

Акции: Дивидентите не са гарантирани и зависят от финансовото състояние на компанията.
Облигации: Предлагат фиксирана лихва, която се плаща регулярно (например годишно или полугодишно).

Приоритет при плащане:

В случай на фалит, държателите на облигации имат приоритет за плащане пред акционерите.

Търговия:

И двете могат да се търгуват на пазарите, но акциите обикновено са по-ликвидни.

Изборът между акции и облигации зависи от инвестиционните цели, рисковия профил и хоризонта на инвестицията на всеки индивид.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Google+ Comments