Придобиването на професионални знания се осъществява чрез годините опит и ситуациите, които те провокират да използваш всичко научено. Тъй като обаче не всеки има възможността да отдели толкова много време за обучение, а трябва да изпълнява абсолютно прецизно задълженията си, се прибягва до алтернативни варианти.

Посещението на различни работни симпозиуми и семинари е част от служебните задължения. Дори в някои трудови характеристики е отбелязано като отделно задължения на служителя. Но наистина качествени обучения се организират рядко и са доста скъпи, особено когато е необходимо да присъства по-голяма част от екипа. За да се спестят средства и време и същевременно да се придобият бързи офис знания, на помощ идват споделените уъркшопи.

Може да се каже, че тази техника се практикува не само в големите, но и в малките офиси. Тя може да се развие по няколко сценария. Първият е когато даден служител е посетил обучение и след това организира последваща среща с колегите си, за да им предаде наученото. Целта е всички да се запознаят със съвременните тенденции и да помислят за нова работна стратегия.

Вторият вариант е малко по-нетрадиционен. Той включва споделяне на опит, интересните, полезните и ежедневни препятствия в служебните задължения. Този вид информация може да се предаде чрез презентация, уъркшоп или друг интерактивен начин на останалата част от екипа. По този начин не само се обменя опит, но и всеки отделен служител е запознат със задълженията и отговорностите на другия. Заедно с това се развиват и тренират презентационните и ораторските умения.

Новата алтернатива цели и да развие креативните умения на дадения човек, като по този начин погледне и собствента си работа от друг ъгъл. От друга страна, обсъждането с колектива на практики от ежедневието дава възможността за направата на по-добри ходове напред.

Google+ Comments